نشریه شما

دومین جایزه پروفسور کنعانی مهر 91

شورای بانوان فعال صنعت

 معرفی این گروه توانمند و شناسایی بانوان فعال

گامی در مسیر پیشرفت و توسعه 

مطالب مرتبط 

چهارشنبه, 04 اسفند 1395

قیمت جهانی نیکل

قیمت جهانی مس

قیمت جهانی روی

قیمت جهانی طلا

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

قیمت جهانی نقره

بیشتر ویدئوها از amirnimda

نمایش وبدئو
40041 بازدیدها
رتبه بندی شده 0
نمایش وبدئو
35761 بازدیدها
رتبه بندی شده 0
نمایش وبدئو
32641 بازدیدها
رتبه بندی شده 0
نمایش وبدئو
37571 بازدیدها
رتبه بندی شده 0

وابسته

نمایش وبدئو
37571 بازدیدها
رتبه بندی شده 0
نمایش وبدئو
32641 بازدیدها
رتبه بندی شده 0
amirnimda » 7am - Dec 26, 2011
ارسال کننده: مقدم صنایع آبکاری...
رتبه بندی: 0.0 (0 رأی ها)

نظرات ویدئو

نظرات نصب نشده اند.

تندیس دومین جایزه پروفسور کنعانی

تندیس دومین جایزه کنعانی

رو در رو

FTF

میزگرد

RT

حاضرین در سایت

ما 8 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

سمینار و نمایشگاه آبکاری ایران

1054.jpg